Effie — 
Online prijava za natjecanje

Ovdje možete prijaviti vaš projekt kako bi konkurirao za nagradu Effie. Ako prijavljujete više projekata, za svaki morate ispuniti zasebnu prijavu.

Kako bi prijava bila ispravna i potpuna, bitno je ispuniti sve tražene rubrike. Unose možete mijenjati ili brisati sve dok ne kliknete PRIJAVI PROJEKT na dnu stranice.

U tom trenutku vaša prijava smatrat će se predanom u točnom obliku i ne može se više mijenjati.

Po primitku prijave, u roku nekoliko dana primit ćete e-poštom ponudu za plaćanje po kojoj u zadanim rokovima treba izvršiti uplatu, a najkasnije do 7. ožujka 2018. Ako uplata nije primljena na vrijeme, projekt se neće moći natjecati.

Kako se prijaviti?

Kako se prijaviti?

Osnovni podaci

Ispunite osnovne podatke
o vašem projektu

1
Upload materijala

Uploadajte vaše
materijale za prijavu

2
Podaci o kupcu

Ispunite kontakt obrazac
s podacima o kupcu

3

Croatia Effie 2018 Obrazac za prijavu (.pdf format)

Croatia Effie 2018 Obrazac za priznanja (.doc ili .docx format)

Videosažetak kreativnih materijala trajanja do 4 minute (.mp4 format, min rezolucija 1280x720, max. 150 Mb) ili jedan izdvojeni kreativni materijal

Sažetak u 90 riječi (.doc ili .docx format)

Glavni vizual (.jpg format, preporučen uspravni A4 format, max 5 MB)

Croatia Effie 2018 Autorizacijski obrazac ovjereni scan (.pdf format)

Croatia Effie 2018 Ciljevi održivog razvoja UN-a (.doc ili .pdf format)

Osnovni podaci o Vašem projektu:

Kontakt podaci prijavitelja

Upload datoteka